کوچکی فک پایین

کوچکی فک پایین (Maxillary deficiency)

در صورتی که فک پایین بیمار کوچک باشد و یا رشد آن کمتر از مقدار معمول باشد که در اصطلاح به آن Maxillary deficiency می گویند می بایست با کمک دستگاههای فانکشنال فک پایین را به سمت جلو هدایت کرد . این درمان ها جزء درمان های ارتوپدیک محسوب می گردد . به عبارت دیگر با این دستگاههای فانکشنال اصلاح فکین انجام می شود . اصولاً دستگاههای فانکشنال دستگاههای متحرک بزرگی هستند که باعث تحریک رشد فک پایین می شوند تا فک پایین به اندازه و جایگاه طبیعی خود برسد . این درمانها بایستی قبل از بلوغ انجام شود تا بهترین نتیجه عاید بیمار شود . در صورت عدم انجام این درمانها در زمان مناسب ( قبل از بلوغ ) ممکن است در آینده نیاز به جراحی فک وجود داشته باشد .

Call Now Button طراحی سایت ، طراح وب سایت