اورجت زیاد

اورجت زیاد (Increased overjet)

در شرایط نرمال دندانهای قدامی فک بالا باید حدود 2 میلیمتر جلوتر از دندانهای فک پایین قرار گیرند . در صورتی که دندانهای فک بالا بیشتر از 2 میلیمتر از دندانهای فک پایین فاصله داشته باشند اصطلاحاً گفته می شود که بیمار دارای اورجت افزایش یافته یا Increased overjet است.

دلیل این امر می تواند مشکل فکی (رشد بیش از حد فک بالا یا کاهش رشد فک پایین و یا ترکیبی از هر دو) و یا مشکل دندانی (جلوزدگی دندانهای قدامی فک بالا و یا عقب قرار گرفتن دندانهای قدامی فک پایین و یا ترکیبی از هر دو) و یا ترکیبی از مشکلات فکی و دندانی باشد . همچنین عادات دهانی مثل مکیدن انگشت ، مکیدن لب ، مکیدن زبان نیز می تواند به ایجاد این مشکل کمک نماید.

وجود اودجت زیاد باعث افزایش ریسک برای بروز تروما و ضربه و آسیب به دندانهای قدامی بالا می نماید. در صورت وجود مشکلات فکی – اسکلتی می بایست بر اساس نوع مشکل اقدام به درمان کرد. اگر مشکل فکی – اسکلتی مربوط به جلو بودن فک بالا است، باید فک بالا به عقب برده شود.

اگر مربوط به عقب بودن فک پایین است، فک پایین به جلو آورده شود و اگر مربوط به هر دو فک است، هم فک بالا به عقب و هم فک پایین به جلو آورده شود.

اگر مشکل مربوط به دندانها است به گونه ای که دندانهای قدامی فک بالا به مقدار زیادی به سمت جلو آمده اند باید دندانهای فک بالا به عقب برده شود و اگر دندانهای قدامی فک پایین عقب هستند ، باید آنها را به جلو آورد و اگر ترکیبی از دندانهای هر دو فک است.

باید همزمان دندانهای هر دو فک تصحیح شود . اگر مشکلات مربوط به ناهنجاری فکی – اسکلتی است ، می بایست درمان قبل از بلوغ انجام شود . در غیر این صورت که بیمار بعد از بلوغ مراجعه نماید ، احتمال جراحی به همراه ارتودنسی وجود دارد . در صورتی که مشکل دندانی باشد به شرطی که مشکلات لثه ای وجود نداشته باشد ،  می توان ناهنجاری بیمار را در هر سنی درمان نمود .

ارتودنسی اصفهان | بهترین متخصص ارتودنسی در اصفهان | لیست متخصصین ارتودنسی اصفهان | هزینه ارتودنسی اصفهان | ارتودنسی شفاف در اصفهان | ردیف کردن دندان های نا منظم در اصفهان | متخصص خوب ارتودنسی | متخصص خوب ارتودنسی اصفهان | متخصص ارتودنسی اصفهان | فوق تخصص ارتودنسی اصفهان

ارتودنسی اصفهان | بهترین متخصص ارتودنسی در اصفهان | لیست متخصصین ارتودنسی اصفهان | هزینه ارتودنسی اصفهان | ارتودنسی شفاف در اصفهان | ردیف کردن دندان های نا منظم در اصفهان | متخصص خوب ارتودنسی | متخصص خوب ارتودنسی اصفهان | متخصص ارتودنسی اصفهان | فوق تخصص ارتودنسی اصفهان

 

Call Now Button طراحی سایت ، طراح وب سایت